OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Text-dokument

» Visa alla     «Föregående «1 ... 36 37 38 39 40 41 Nästa»     » Bildspel

Sven Johan Tignérs Bouppteckning 1862

Barnen Johan Alfred, Maria Carolina och Hilma Alfrida får del i bouppteckningen. Även kvarstående belopp efter moderns död 1858. Sonen Johan Alfred och dennes svåger Anders Gustav Håkansson skriver under att bouppteckningen är riktig på slutet.

Sven Johan Tignér Urtima Tinget och hans självmord

AVSKRIFT

År 1862 den 26 Maj blef laga Bouppteckning förrättad vid

Lilla Ekenberg i Sct. Johannes Socken efter Skomakaren Sven

Johan Tignér som derstädes med döden afled den 9 sistlidne

April och såsom arfvingar efterlemnade 3ne under äktenskap

med framlidna hustrun Maria Catharina Tignér födde barn neml.

l.o Son skoarbetaren Johan Alfred född 18 17,/4 42 närvarande

2.o Dottren Maria Carolina gift med stalldrängen Anders Gustaf

Håkanson vid Karstorp, närvarande, och

3.o Dottren Hilma Alfrida född 18 9/3 47 De 2ne omyndige barnens

rätt bewakades af hemmansegaren Axel Nathanaelsson i Gamla Ö.

som blifvit den l7de innevarande maj månad af Lösings Härads

Rätt till God man förordnad. Boet uppgafs af arfvingarne

under gemensam ansvarighet för uppgiftens riktighet, sedan de

derom förut blifvit erinrade.

 


          Tillgång:                                    Rmt.    Rdr.    Öre

Silfver:      1 sty. liten tummel                      1,75.

              l. Pipa med silfverbeslag                75.     2.      50.

Koppar:       l. Flaska, 1 Kaffepanna,

              1 Kaffekokare                                    5.

              1. Kokpanna, 2 fat                       4.      9.

Bleck:        l. Thebricka, 1 tratt                                    25.

Järnsaker:    2 Grytor, 1 Kokpanna,

              1 Stekpanna                              1.50

                Grytkrokar, Grytgrepe,

              2 brandringar, 1 Kaffebrän-

              nare, 1 strykjärn                        1.

              2 Huggyxor, 1 handyx, 1 band-

              knif, 1 Eldtång                          75.     3.      25.

Glas:         2. Bränvinsflaskor, 2 do glas,

              2 saltser                                                50.

Porcelin:     l. Dussin tallrickar, 5 par

                 Kaffekoppar                                   1.

Möbler:       l. Chiffonier, 1 flaskschatull           9.

              1. Wäggur                                7.

              l. Säng, 7 stolar                        4.

              1. Schänk                                2.

              1. Rakspegel, 1 tafla                    l.      23.

 


                                     Transport                 39.     50.

 


                                     Transport                 39.     50.

Sängkläder:   1. Fjäderbolster väg. 1

                 lispund 18 skålpund ä 25 öre

                 skålpundet                            9.50

              l. Do med twå war                        8.

              l. Fjederkudde med twå war               2.

              l. Do väg. 9 1/2 skålpund à

                 50 öre                                4.75

              l. Do väg. 9 skålpund ä 50 öre           4.50.

              3. sämre fjäderkuddar                    3.

              l. Madrass, 1 wippkudde                  1.75.

              1. Täcke, 1 skinfäll                     5.50.   39.

Gångkläder:   3. Öfverklädda Pälsar                    8.

              2. Ytterråckar                           7·

              l. Svartt råck med byxor                 10.

              3.        Råckar, 2 par byxor            6.75.

              8. "      Wästar                         3·

              2. Undertröjor, 1 par Kalsång-

                 er, 1 par strumpor                      35.

              2 par stöffla                              75.    35.     85.

Linne:        5 1/2 par Lakan                          10.

              30 sty. Skjortor                         15.

              14 sty. Halskragar, 6 bröstflikar,

              1 halsduk                                1.50.

              4  " Handdukar                             75.    27.     25.

Diversse:     1 Skodisk med skomakare werk-

                tyger                                    

              Diversse läder                          

              4 sty. Säckar                            1.25.

              2 " Kistor, 2 Skåp, 1 Skrin              l.         5.

              l. Bakbord, 1 baktråg, 2 twätt-

                 baljor, 1 Nystvinna                  

              1. Marmormortel, 1 Smörask               1.

              l. Målare hall med löpare                1.

                 Gamla burkar och buteljer med

                 färg                                     10.

              1 mindre parti wed                       1.50.

              1. Dragkälke                            

              l. Knif, 2 gafflar, 1 sax                   

              1 sty. gammal bibel, 1 Psalmbok             50.    16.     45

                                     Transport                  158.    05.

 


                                     Transport                  158.    05.

Fordringar:   I Sct. Johannes Socken spar-

               bank enl. bok No 51.                  321.78.

               I samma sparbank enl. bok

               N_o 75.                               277.78.    599.    56.

               Af Son Johan Alfred för ett

               fickur                                           18 .

               Af Torparen Johan Eld i Sten-

               bro enl. Revers                                  150.

               Af Daniel Jacobsson i Lund på

               Wrinnevid egor enl Revers             250.

               Af Do man enl. Revers                 205.       455.

               Af Handlanden Carl Gustaf

               Jonsson i Qvarsebo för af ho-

               nom hållen och oredovist

               auction                                          541.    70

                                         Summa Tillgångar      1.922. 31.

 

 

       Gäld:

       Till son Johan Alfrid i Stärbhuset inne-

       stående möderne arf Rdr.                 54:86.

       5 procent ränta derå från den 28 October

       1858                                     9:85.    64.71.

       Till samma son innestående arf efter

       modermodern                              9:83.

       5 procent ränta derå från den 6

       December 1860.                           72.      10.55.     75.    26.

       Till Dottren Hilma Alfrida lika arf

       efter sin moder och mormoder                                 75.    26.

       Till Mågen Anders Gustaf Håkansson räst

       på hustruns Maria Carolina Tigners

       Mödernearf                               18:86 öre.

                 5 pr.t. Ränta från den

                 28 October 1858                3:36.    22.22.

       Till samma måg räst på hustruns

       arf efter modermodern                    3:83.

                 5 procent ränta från den

                 6 December 1860                28.      4.11.      26.    33.

Okändt Till Provinsial Läkaren herr Doc-

huru   tor Djurberg för obduction å den

mycket aflidne

       Till Häradsdomaren Anders Persson i

       Smedby enligt Revers                                         60.

       Till Garfwaren J. W. Lundgren i

       Norrköping enl. Räkning                                      119.   54.

       Till Garfwaren A. W. Ternell i

       Norrköping enl. do                                           71.    25.

       Till Wäfvaren T: W: Nylander i

       Norrköping                                                   5.

       Till Pigan Sara Christina Jonsson

       i Norrköping                                                 5.

       Till hustrun Fredrica Jonsson i

       Norrköping                                                   7.

       Till Stenhuggaren A. Petersson i

       Peterslund (överstruket)                 utgår               12.

       (överstruket)

       Boupptecknings och wärderingskostnaden                       9.     22

                                                Fattigprocenten     2.     39.

                                                Summa Gäld          466.   25.

Saldo: Stärbhusets behållning Rmt: Rdr. 1.456: 6 öre.

Riktigheten af Boets uppgift bestyrkes under Edelig förplig­telse:

Anders Gustaf Håkansson Joh: Alfrid Tingner

Sålunda warder efter uppgift antecknadt och wärderath intyga: Carl Öster              Anders Pehrsson

Närwarande God Man: P A Nathanaelson

Fattig Procenten 2.39 öre qvitteras P J LundbergÄgare av originalOve Tegnér
Länkad tillAnders Gustav Håkansson; Maria Catharina "Maja Kajsa" Svensdotter; Johan Albert Tignér; Maria Karolina Tignér; Sven Johan Tignér

» Visa alla     «Föregående «1 ... 36 37 38 39 40 41 Nästa»     » Bildspel