OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Noteringar


Träd:  

Träffar 1 till 50 av 9,621

      1 2 3 4 5 ... 193» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1
*
Har på 1850- och 1860-talen b i innantilläsning, a i katekeskunskap, b i
kunskap om förklaringen och i förståelse. Är mästerlots fram till 1850-talets slut.
*
"År 1871 den 24 juli blev på begäran av kronolotsen Eric Andreasson på Hönö Heden
bouppteckning förättad på kvarlåtenskapen efter dess med döden den 9 sistlidne maj avlidne
fader Andreas Eriksson, omkring sjuttiosju år gammal, och såsom enda arvinge efterlämnat
bemälte Erik - myndig och nu närvarande, han, Eric Andreasson erinrades..." om ärvdabalkens
regler.
*
"Utlånade penningar 160,0
*
Gångkläder*
1 svart Doffelströja 8,0*
1 par Doffelsbyxor och Väst 7,0*
1 svart Klädeströja 6,0*
1 par gl svarta Byxor 4,0*
2 par gl Västar 1,75*
1 svart Väst 0,75*
1 par gl Skinnbyxor 1,12*
3 Rundtröjor 8,25*
2 Randhalsdukar 0,50*
12 Skjortor 12,50*
6 Lärftsskjortor 7,0*
6 Kalsonger 4,50*
2 par Ullstrumpor 1,25*
1 gl Hatt 0,75*
1 par Stövlar 3,0*
1 par Tofflor 0,50*
*
1 gl Bibel 1,50*
1 gl Psalmbok 0,50*
*
Summa tillgångar 228,87
*
Därifrån avgår
*
Begravningskostnad 120,75
*
Alltså behållning 108,12"
*
Alla underskriver i respektive roller.
*
(Västra och Östra Hisings häradsrätt: Bouppteckningar) 
Eriksson, Andreas (I1978)
 
2
Bonnier, Emilia 1857 Mor
(Barn), Edvin Valfrid Bernhard 1886 Barn
(Barn), Erik Birger Emanuel 1888 Barn
(Barn), Gustaf Ragnar Valentin 1890 Barn 
Bonnevier, Emelia (I1428)
 
3
Hällestad (E) 
Hellerstedt, Oskara Elisabeth (I3460)
 
4
http://www.dis.se/dbyindex.php?execute=member&lingua=sv1&member=39983&fam=33|k$49$31$&original=1&user=dis09309 
Hultmark, Emma Charlotta (I3712)
 
5
http://www.dis.se/dbyindex.php?execute=member&lingua=sv1&member=39983&fam=52|k$49$1209$&original=1&user=dis09309 
Hultmark, Andrietta Fredrika (I3710)
 
6
Kollat AD's bilder men hittar honom inte. Skall vara född 1756 i Klockrike enligtSoldatregistret i Östergötland. Kompani: Bergslag Regement: Andra Livgrenadjärregementet. Doc.nr. AL-05-0032-1790. 
Wahlstedt, Peter (I7291)
 
7
Namn: ESTER ELDENA MARTINSSON
Kön: K Född: 1881-05-06
Församling: KIMSTAD Län: E
Inflförsaml: NÖDINGE Län: P
Inflår: 1910
Yrke/Titel: TJÄNARINNA Civilstånd: OG
Hemförsaml: GBG:S HAGA Län: O
Bosatt: VÄSTRA HAGA 16 B
Utvandrdag: 1910-04-16 Ålder: 28
Ensam/Familj: ENSAM
Destland: AMERIKA Landskod: AM
Sida i husförhörslängd: 456
Huvudakt: Aktnr: 027
Anteckning: FINNS I AKTEN 
Bonnevier, Ester Eldena (I7977)
 
8
Personuppgifter

Peter Skeppstedt [tav] [tab]
Född: 1782-03-13 Hällestad Folkströms hytta
Död:

Föräldrar
Gustaf Andersson Skeppstedt *1732-07-11 Gällersta Gällersta by †1786-01-29 Hällestad Folkströms hytta
Kristina Simonsdotter Goding *1745-05-10 Svennevad Haddebo †1787-10-11 Hällestad Folkströms bruk
Vigsel: 1768-09-30 Svennevad


Make
Kristina Katarina Köhler *1782-07-21 Risinge sn Börgöl
Vigsel: 1802-09-26 Asker sn


Yrkesuppgifter

Titel Mjölnare
Församling
Hemort


Anteckningar

(ÖH) 
Skeppstedt, Peter (I9108)
 
9  Johannesson, Johannes (I2741)
 
10  Kristoffersson, Lars (I8560)
 
11  Tengberg, Magnus Olai (I6203)
 
12 1/4 mtl ägt av Åbo Per Månsson i Vestersjö i Västerlanda. Svensson, Lars (I7856)
 
13 det år han skall fylla 17. "Till Amerika (fadren begär)" står det i hfsl. som säger datum 28/4 87.
Han lämnar hamnen i Göteborg 1887-05-06 efter att han bokförts som utflyttad 1887-04-28. Resan går till New York. 
Karlsson, Emil Theodor (I7373)
 
14 Mycket svårt att tyda födelsenotis men datumet är bekräftat av Landsarkivet i Vadstena Dnr VALA 421-2002/5173 Eriksson, Måns (I9153)
 
15 Samtlige Arfvingar eller rätts-innchafvare efter framlidne Fru Doktorinnan Britta Charlotta Simmingschöld, Jonas Tauson, Anna Lovisa Wahlborg och Johan C. Wahlborg, anmodas att före nästkommande Februari månads slut uppgifva sina adresser eller vistelseort till undertecknad medarfvinge, för att erhålla en dem förmånlig underrättelse rörande det af Fru Simmingschöld i lifstiden förpantade Frälsehemmanet Utgärd i Orusts Vestra Härad och Rörö Socken beläget. Stockholm den 15 Januari 1836. Hedvig Margaretha Richter, född Wahlborg. Wästerlånggatan, Huset N:o 64.

//1836-02-02 Post och Inrikes tidningar s.4 (Kungliga Biblioteket) 
Simmingschiöld, Fru Brita Charlotta (I6302)
 
16 Sven-Ove Brattström (Brattis) – onsdag den 11 maj 2005 kl. 22.39: Samuelsdotter, Lovisa (I6274)
 
17 !2ä!

1689 förvärvar Per Rersson sig det andra halva hemmanet Bäck av Peder Måneskiöld. Per Persson inlöser odelsrätten till Bäck av Ambors barn i förra giftet när Ambor dör 1708. De fick tredjeparten i Bäck med 60 daler silvermynt, dessutom 90 daler för lösegendomen häruti inberäknad de penningar "som deras moder Ambor Olsdotter uppburit för sin odelsjord i Bråland."

Följande ur Orust & Tjörns dombol 1691-02-25.
(Skantorps avskrift)
"Per Persson i Bäck o.h.h. Ambor Olsdotter ha förpantat och transporterat all sin pante och odelsrätt som de ärvt och sig förvärvat i Kållekärr nämligen först Ambor Olsdotter det hon till refusion i denna pantejord bekommit för sin odelsjord i Bråland 20 d. smt, därnäst vad hon Ambor Olsdotter ärvt efter sin salig man i denna samma pantejord 45 d. 14 1/4 öre smt och nu sedermera hafver hennes sista man Per Persson med henne inlöst av sin moder Karin Jonsdotter och Per Börgesson i Mölneby deras panterättighet i Kållekärr 20 d. 20 öre smt, hela summan 86 d smt"

Källa: Marit Karlsson E-post: dema@home.se 1999-10-06 i Anbytarforumet på Internet.

Marit Karlsson !
Ang Per Börjesson Mölneby. Han var gift med Anna Andersdr som också hade odel i Bråland Nedre. De sålde odelsjorden tillsammans med Per Persson ohh Amborg Olsdr till Jon Björnsson. Se Dombok ST 1687:20.

Källa: Stig Rutgersson E-post rutger@mbox302.swipnet.se 1999-10-09 i Anbytarforumet på Internet. 
Persson Dä., Per (I4726)
 
18 !2ä!

Anders skilde sig från första hustrun Margareta pga. äktenskapsbrott som han själv hade begått 1797. Erhöll Kungl. Majts. nåd tillstånd år 1804 att ingå nytt äktenskap.(Hfsl.) 2:a hustrun hade varit "piga i hans tjenst" innan äktenskapet. Därav den stora åldersskillnaden. 
Oxelgren, Anders (I5594)
 
19 !2ä!

År 1731 nämns Henrik som lärdräng i mtl. i Brattfors, Bodarna (T). 1732-35 var han msv och 1736-38 mästare där. 1739-47 var han mästare i Röfors, Bodarna (T). 1748 flyttade han till Skagersholm, Finnerödja (R) och blev 8 juni samma år vald till bisittare i hammar- tinget. I protokollet beskrivs han som "icke allenast wara en nykter, stilla och beskedlig karl, utan och at wäl förstå Hammarsmeds Handtwerket". I kyrkboken nämns Henrik som ålderman 1767 och 1773, då han uppträdersom vittne vid barndop. Han dör 1788, 79 år gammal. Enligt Hova dombok 1766 23/5 har Henrik en styvson, Carl Nilsson, mellan 1760 och 1766. Om Henrik var omgift finns inga belägg för. Första gången Henrik kallas Tiderman är i en vittnesuppgift i Bodarna 1743, när dottern Maria Magdalena döps 1746 nämns fadern som Henric Nilsson Tiderman. Vittne vid detta barndop var bl.a. "Mäster Johan Nilsson och dess hustru Sara Claesdotter wid Hasslefors och Gymnasisten Mon Claes Cronander". Det är alltså Henriks bror, Svägerska och deras son. I Sixten Rönnows bok Finnerödja står följande på sid. 207-208: "I Finnerödja kyrka förva- ras ock ett minne av brukssmederna som förbliver. De båda nummertavlorna vid altaret, av märkligt konstsmide, äro nämligen skänkta av de främsta på 1760-talet verksamma Skagerholmsmederna. Den ena nummertavlan skänktes 1764 av mästersmederna Tiderman och Wahlberg samt av de fyra mästersvennerna E.Scholl, N.Tiderman, I.Karlberg och A.Larsson. Upptill står två barnänglar som i händerna hålla hammare och tång, smedyrkets emblem". 
Tiderman Nilsson, Henrik (I7087)
 
20 !2ä!

Ärvde som äldsta dotter halva hemmanet av huvudgården Kyrkefjäll vid Krog Olssons skifte 1620. Demma delades senare av de bägge sönerna.

Källa// Orust släktforskares årsbok 1999 "Femton generationer kvinnor från Orust Tjörn och Inland." 
Krogsdotter, Berette (I3426)
 
21 !2Ä!

Barn i båda äktenskapen.
Källa// Femton generationer kvinnor från Orust Tjörn och Inland 1999 
Björnsson, Relf (I1608)
 
22 !2ä!

Björn övertog i slutet av 1600 -talet arrendet av Ottestala Sörgård och innehade gården till 1726, då ägaren länsmannen Lars Simonsson bosatte sig där. Björn flyttade då till Huitfeldtsgården Linneberg, Myckleby (O)

Källa // Femton generationer kvinnor från Orust Tjörn och Inland 1999 
Toresson, Björn (I5465)
 
23 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I7554)
 
24 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I7556)
 
25 !2ä!

Plåtsmed på Forssjö bruk, Stora Malm (D). 
Holmberg Andersson, Olof (I3607)
 
26 !2ä!

Skild från första äktenskapet källa: Hagström: Strängnäs stifts herdaminne vol1,p.410 
Bonnevier, Hedvig Charlotta (I1535)
 
27 !2ä!
Änka i Stockholm 1900 
Swartling, Anna Sofia (I6666)
 
28 !2ä!
Är hemmansägare till 1/24 mtl Gössby Övra 1890.
Enl. gravstenen är Ambernt född 29/6. Enligt Spekeröd (O) födelsebok är Ambernt döpt 1/8. När han är född går ej att läsa. Enligt husförhörslängden är han däremot född 29/7 ! Detta stämmer också bättre med dopet. Antar ändå att gravstenens inskription är den korrekta. Familjen hade ganska många pigor och drängar av och till på 1870 talet. Detta berodde antagligen på att Ambernt arbetade som maskinist på sjön stora delar av tiden. Fam. bor i Nordhagen i 1900 års Hfsl:s utdrag (vilket är ett torp under Gössby Övra.

Se foto på gravsten. 
Kristiansson, Ambernt (I3387)
 
29 !2ä!
Dödsorsak: Ålderdom
Stavning: Carl
Bou 1800 11/12 
Bonnevier Giliusson, Karl (I1075)
 
30 !2ä!
Dödsorsak: feber 
Andersdotter, Börta (I690)
 
31 !2ä!
Kallas Anna Greta Lindgren i Östra Vingåker AI:8 s.324. 
Bröms, Anna Greta (I2155)
 
32 !2ä!
Karl Wattenström was a smithy in Sonstorp, Hällestad parish, Östergötland, Sweden.
Mästersven i Grytgöls bruk, Hällestad (E) 
Wattenström, Karl (I7443)
 
33 !2ä!
Levde 1890 vid Ullfors död 1900 enl Parming. Bou Uppsala läns norra domsaga FII:17 nr v113.
Kallas för Anders i SVBEF1890 //Ove Tegnér. 
Malmberg, Andreas (I5163)
 
34 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I3002)
 
35 !2ä! Peterson, Mary Hannah (I5794)
 
36 !2ä! Persson, Sven (I5763)
 
37 !2ä! Quist, Adolph Henry (I4939)
 
38 !2ä! Olsson, Hervor* Marianne (I4546)
 
39 !2ä! Olsson, Alfred (I4474)
 
40 !2ä! Olsdotter, Anna Greta (I4376)
 
41 !2ä! Olsdotter, Amborg (I4373)
 
42 !2ä! Nilsdotter, Karin (I4045)
 
43 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I2392)
 
44 !2ä! Bonnevier, Sofia Lovisa (I1946)
 
45 !2ä! Mattisdotter, Sigrid (I3867)
 
46 !2ä! Jönsdotter, Johanna (I3130)
 
47 !2ä! Jerpsson, Anders (I2684)
 
48 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I2209)
 
49 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I607)
 
50 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I1560)
 

      1 2 3 4 5 ... 193» Nästa»