OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Olof Boije, Amiralitetslöjtnant

Olof Boije, Amiralitetslöjtnant

Man - 1742

 

«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Nästa»     » Bildspel

Skällebred1 1713-1714

Olof Boije köper Skällebred av sin svärmor.

Olof Boije Skällebred

Avskrift ur Göta Hovrätts renovationer av dombok, Inlands Fräkne härad 1713-14 EVIIAABA:28

(Med reservation för feltolkningar o.dyl)
030116 Lennart Andersson

________________________________________
Dokument från 1713-14 där Olof Boije köper Skiälbred av sin svärmoder.
________________________________________

1713. (EVIIAABA:28)
Monsieur Olof Boij upwiste utj Rätten en dehlingsTransaction som hans Swärmoder dygdesamme Matrona hustru Kierstin Ström giordt med sin sidste kull barn dat dh. 5 Feb 1713. Hwarefter hon updragit till sin Måg och dotter Hemmanet Skiälbrer med dhess bygnads för 400 Dr smt, som och skiedt med dhe övriga barnens samtycke.
Begiärandes Herr Olof Boij till sin och sin kiära hustrus i framtijden säkerhet att gården Skiäläbre nu må första gången upbuden blifwa som och skiedde.
1713. (EVIIAABA:28)
Monsieur Olof Boij upbiöd gården Skiälbrer som han på sin K. Hustrus wägnar ärft efter dhess Sal. fader nu andra gången.
1714. (EVIIAABA:28)
Monsieur Oloff Boij upbiöd Skiällbre gård som han igenom Arfsförening fått efter sin sal. swärfader fordom Befallningsman Morten Borg nu tredie gången.Ägare av originalLennart Andersson
Länkad tillOlof Boije, Amiralitetslöjtnant

«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Nästa»     » Bildspel