Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Varifrn kom Olof Boije?

Varifrån kom Olof Boije!

Första hittade anteckningen är från 1711 och födelsenotisen i Kungälv C:1 på Mårten. Året därpå registreras han i Gbg RR inteckningsböcker och 1713 gör han första uppbudet på sin hustrus arvegods, gården Skällebred i Grinneröd (O) som han och hustrun förvärvar 1715.
Då hans första hustru Anna Catharina Borg, dotter till kronobefallningsman Mårten Borg, dör omkring 1720 gifter han snart om sig med Ingeborg Simmingschiöld, dotter till häradshövding Erik S.

Olof är med andra ord väl etablerad i Västsverige runt 1710 och borde vara född 1680-85, men frågan är varifrån han kom!
En gissning är att han anställdes i Göteborgseskadern som det första årtiondet på 1700-talet kraftigt förstärktes. Han kan då kommit från Stockholm, direkt eller via tjänst i Karlskrona. Detta är som sagt dock bara antaganden.
Var amiralitetskonstapel 1718 enl Olof Brattös Personnamnsregister Bohuslän och tituleras senare och ibland även tidigare (?) amiralitetslöjtnant.
Olof köper gården Skällebred av sin svärmor Christina Ström 1715 enligt hänvisningar i domböckerna 1744-1745.
Förekommer i jordeböckerna på Skällebred, Grinneröd (O) från 1714-1742.
I Jb 1714 med 3/8 mantal tillsammans med Måns 3/8.
Jb 1715 som ensam ägare. Upptagen i 1715 års taxeringslängd som Olof Boii 3/4 Skattegård.

Förekommer i rättegångsprocess 1722-1728 (Kongl Sjötullsrätten) som rör sig om olaglig handel av tobak. Olof klagar hos kongl Maj:t. I dessa avskrifter finns en anteckning daterad Skällebred 30 juli 1723 "... min kära hustrus tillstånd, som är sjuk och jag ej är säker för barnefödsel ..." vilket borde innebära att Ingeborg är gravid med Erik som då kan antas vara född på hösten 1723.
Olof förekommer också som borgenär i Ggbs RR Inteckningsböcker, från 1712-1739.
Förekommer som fadder 1738.
Efter Olofs död startar en lång process där rättigheten till Skällebred behandlas. Det är Olof Wennergren, Edla-Stinas man som driver processen med Bolla Simmingschiöld och hennes barn som motpart. Eftersom Bolla bor kvar till 1760 förmodas att hon gick segrande ut ur processen (detaljer finns i domböckerna).
Undertecknade egenhändigt ett testamente på Skällebred den 19 maj 1742 och den 20 juli samma år lämnade Bolla in en egendomsförteckning efter sin avlidna man.

Källor:
* "Fräkne, bygd och folk i Gången tid", H Christensson (utdrag ur jordeböcker)
* Elgenstierna
* Bouppteckning Kungälvs RR FIIa:4 1732 (413-562)
* Domböcker Inlands Fräkne Häradsrätt AIa:1, 1744-1745 (sid 44-50, 112, 119-120, 123-125, 127, 131, 341-360)
* Göta Hovrätts renovationer av domböckerna för Inlands Fräkne H:d, EVIIAABA20, 25 (1742, 43)
* Bouppteckning efter Olof Wennerberg (mågen)
* Gbg RR Inteckningsregister
* Domstolsprotokoll Kongl Sjötullsrätten 1722-28
* Jordeböcker 1714-1742