Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Kronobefallningsman Anders Almgren

 Kronobefallningsman Anders Almgren

Första noteringen jag hittat är i jordeboken 1730, där han är boende på Östra Harås, Spekeröd (O) och titulerad befallningsman. Han hittas på samma boställe i jordeböckerna 1736, 1742 och mantalslängden 1748.

I domböckerna för Inlands Fräkne H:d förekommer Anders som kronobefallningsman fram till 1756, därefter är det befallningsman Hindrich Printzler som agerar.

Vidare kan man av de på Internet utlagda avskrifterna av Tabellverkets statistik utläsa att på Östra Harås bor 1749 och framåt en statlig ämbetsman med tillhörande familj. 1756 är det ingen sådan boende där medan det 1758 dykt upp en ny befallningsman med familj (annan sammansättning på familjen) vilket bekräftas av kyrkböckerna, Hindrich Printzler.

I kyrkböckerna för Spekeröd (C:1) förekommer Anders inte efter 1755-12-28 då hans son Andreas dog, ej heller som fadder. Då levde han på Harås. Hans son Nils, fältväbel, var först gift med Catharina Holmsten och de bodde på Östra Harås åtminstone mellan 1765-1770. 1775 bor de på Labohl. Som ogift bodde Nils, åtminstone 1755, på Wälan i Romelanda socken.

Upptagen i 1757-1762 års i Kyrkliga Räkenskaper Spekeröd LI:2, då skyldig kyrkan 9:29 och benämnd som befallningsman Almgren. 1763 finns skulden kvar, men då är han benämnd som förre befallningsmannen Almgren.
Från 1764 är skulden bokförd på hans sterbhus eller hans arvingar. Ännu 1792 finns skulden!
Eftersom det bevisligen finns en ny befallningsman boende på Harås senast 1758, kan man undra över anledningen till att han betecknas som förre befallningsman i kyrkoräkenskapen först 1763. Men då han betitlas befallningsman ännu i 1792 års räkenskaper, kan man nog bortse från tituleringens betydelse.
Orsaken kan man spekulera i, men Anders med hustru och minst en dotter flyttar från Harås 1756 och återfinns i mantalslängden för Romelanda det året, hos sonen Nils. Flyttar sen till Kungälv och återfinns där i mantalslängden 1760, troligen tillsammans med hustrun och en dotter.
Nämns ett antal gånger i Kungälvs RR AI:17-24 (1759-65). Han erhåller burskap i Kungälv den 2 april 1759. Han synes vara aktiv i syftet att förbättra sina affärer, men blir då och då instämd till rådhusrätten i ekonomiska ärenden, kontraktsbrott mm.
I januari 1759 går borgmästare Wesslo och rådman Lidbom i borgen för Almgren för beloppet 5000 Dahler Silvermynt. Som säkerhet hade Almgren en fordran på samma belopp i "det Strömdahlska sterbhuset" (Uddevalla). I början av 1763 är inte borgenssumman återbetald och rådman Lidbom anhåller om att en inteckning skall göras i Almgrens fasta och lösa egendomar. Detta fastslås också i mars 1763. Det verkar vara en hård kamp för att behålla sin status i samhället och medlen kanske inte alltid var lagliga.
Sista anteckningen där han är i livet är från den 3 december 1764. Den 16 februari anges han som avliden. I samband därmed kommer också noteringen om barnen och "faderbrodern Controleuren Abraham Almgren"!

Detta innebär att Anders Almgren är son till komministern i Larv, Nils Almgren (1660-1711) och hans hustru Ingeborg Andersdotter!

Det framgår av kyrkoräkenskaperna för Göteborgs Domkyrkoförsamling att modern Ingeborg Andersdotter flyttade till Göteborg och avled där på våren 1742. Detta förklarar också vem den Ingeborg Almgren är som bar Anders andra barn vid dopet 1736. Uppgiften i Skara Stifts herdaminne att hon avled 1711 är m.a.o. felaktig.

1764 (och 1765) nämns hans sterbhus och därefter hans arvingar som skuldägare (Spekeröd LI:2).

Vid sonen Nils förstföddas dop 1765 var varken Anders eller hans hustru upptagna som faddrar/vittnen. Istället fanns bl.a. tre av hans syskon samt faderns efterträdare som kronobefallningsman på plats vid dopet. Detta borde tyda på att även modern var död 1765, vilket också indikeras av anteckningarna i Kungälvs RR (AI:24).

Anders yngsta dotter Magdalena bodde vid sitt giftermål 1772 på Stora Risby i Hålta, förmodligen hos sin storasyster Ingebor Lovisa och hennes familj, maken Lorentz Boije och 4 barn.

Ovanstående text kopierad från Lennart Anderssons hemsida 2008-06-24 //Ove Tegnér