ertil jelldorff

Bertil Kjelldorff nämns ganska ofta som källa till släktgrenar i min (och andras) forskning. I det fina arbete han har lämnat, "Tidiga led av Släkten Bonnevier i Reviderad version" (1991), och som jag refererar till på flera ställen, har han med en notförteckning till släktträden och en källhänvisning till artiklarna. Nu säger inte notnumren något eftersom de är antecknade i fritexterna till de olika individerna i släktträdet i nämnda publikation. Alla kan doxk nu se vilka källor Bertil använt sig av, även om man inte har hans kompendium om Bonnevier tillgängligt. Läs gärna mer stoff av materialet Kjelldorff publicerat, på denna sajts sida om Belgiendokument.

Det är intressant att se att Bertil använt Bergslagsprotokoll och andra handlingar i sitt forskande. Just därför höjer sig också hans bidrag, till Bonneviers släkttavla, över de flesta andra som fanns innan.

Kjelldorffs källor

 

Notförteckning

1-2 La K63

3 Boskapslängd, Södermanlands län.

4 La K 64 samt Hh del 29 sid 100 - Gemensamt kontrakt för räckarmästaren Henri Bonjuier och smältarmästarna Andri och
Jacques de Fala undertecknat i Finspång 1626 före 29 september med bomärken. Även försistnämnda saknas ett föregående ursprungligt kontrakt. Ättlingar till de Fala heter i dag Falleij.

5 La K64 och Norrköpings memorial F68a och F74a.

6 Hh del 29 sid 207 - Gemensamt kontrakt för Goffin Henrot Maire de Teu och Henri Bonivier undertecknat med bomärken i Norrköping 1631-05-12. För den förre finns ett ursprungligt kontrakt tecknat i Liege 1620-08-26 där han lovar att arbeta för mäster Willem (de Besche) på samma villkor och för samma betalning som hans bröder, som före honom arbetar i Sverige. De heter Serva och Jacques. Namnet Henrot skall för dessa senare ändras till Herou.

7 HR - Smedstorps hammar erhöll privilegier 1669-OS-01. Den bör ha varit i drift något år senare. Förste hammarsmed som nämns är Christiern (ev von Holtz) år 1670. Påföljande år påträffas här som dopvittnen Christopher Hindrichsson och J.(ungfru) Älsa Hindrichsdotter.

8 EIIj:1 - I stället för Gillius förordnas till ålderman för Lerbäcks bergslag M:r Anders Hindrichsson Scholl Gryts bruk, Svennevad sn. Densamme var tidigare ålderman för tstergötlands eller Hällestads bergslag. Uppgiften skulle visa sig honom övermäktig.

9 EIIj:2 - Skulden var möjligen föranledd av brister (huseröta) i samband med familjens boende. Bokhållaren Jean Cardon var troligen son av åkaren Abraham Cardon Stenhuset, Norrköping. Jean/Johan erhöll burskap här 1704. Brodern Isac var då etablerad borgare i staden.

10 Bergskollegii A1:1 1646-09-22 - Ägare till bl a Skeppsta, Länna och Skogstorps hamrar var Hindrich Lohe f i Jewer i norra Oldensburg. Denne inskrev enl källan hammarsmederna Jochim von Holtz dä. och dy. år 1630. Aldermannen Clas torde vara en andre son till den förre.

11 Stockholms stadsarkiv - Bouppteckningsregister.

12 Öllösa bruk är möjligen uppbyggt 1633-36. Bruksförvaltare c 1636-c 1650 Herman Thor Smeden f Flensburg c 1610, d Söderbärke 1667. Han är svensk anfader för ätten Tersmeden. Björndams bruk omfattade en masugn (privilegierad 1637), Stålboga hammar (1641) och Nyhammaren (1644). 8ruksförvaltare c 1638-75 Jacob Piett d 1675.

13 Bokhållare vid Högfors bruk var från c 1668 Roloff Fassing, son av bruksförvalteren vid Mora bruk, Dunker sn Frans Fasin ohh Anna Herou. Roloff var gift med Susanna Jacobsd Piett och blev på så sätt trolig anledning till att Gillius bytte bergslag c 1670.

Källor:

Lindblom Kjell, Vallonsläkter under 1600-talet del I.

Kilbom Karl, Vallonerna, Stockholm 1958.

Jansson. E A, Bergsbruken i det forna Gripsholmslän, Särtryck ur Blad för Bergshanteringens Vänner, Häfte 3-4 1951 Den förste Tersmeden. Stockholm 1941.

Dahlgren E W, Louis De Geers brev och affärshandlingar i Historiska handlingar del 29, Stockholm 1934.

Appelgren Erik, Vallonernas namn, Stockholm 1968

Riksarkivet


Bergskollegii handlingar, Advokat-
fiskalens arkiv
- Lerbäcks m fl bergslag
- Värmlands bergslag, EIIh
- Östergötlands och Södermanlands
bergslag, EIIi
- Öst- och Västerbergslagen, EIIj
Erik Appelgrens samlingar, EIIf
Leufstaarkivet - kartong, La K
Harmens register, HR

Yernaux Jean, La metallurgie ligeois et son expansion au XVII siecle, Liege 1939.

Mantals- och boskapslängder samt kyrkböcker för berörda orter och församlingar.
Material har lämnats av:


Björn Bonnevier, Täby
Kjell Lindblom, Stockholm
Jan Olsson, Vallentuna

Skicka kommentarer och post till Ove Tegnér

Min adress är
Ove Tegnér
Mellanvägen 19
444 60 Stora Höga


Senast uppdaterad:

Tillbaka hem Slälktforsknings Index Släktforsknings Index