allonsläkten Bonnevier


Fjäder

In English please

Meny för denna sida


Arabq_ti.gif (3309 bytes)nledning


Försöker på dessa sidor lägga fram all information jag har om Vallonsläkten Bonnevier eller Boniver eller Bombier eller Bonhiver, namnet finns i många stavningsvarianter. Denna sajt är inte på något sätt fullkomlig men när det gäller denna vallonsläkt så hänvisas ni hit för information. Jag är "utsedd" av SVÄ -sällskapet vallonättlingar, som den som får tillgång till, tar hand om och svarar på frågor om denna vallonsläkt. Tiden är min största fiende. Det är svårt att hinna med allt man vill. Från början var denna sajt ett sätt att få kontakt med andra vallonforskare, helst då de som har Bonnevier med i sin forskning.
Numera är den en del av mitt stora projekt. Jag samlar på ALLA ättlingar till de första invandrarna Bonnevier. En omöjlig uppgift tycks det. Det roliga är att min databas som jag bygger upp med egen forskning och sammanställning, vägning av uppgifter från er, nu har blivit så bra att jag mycket ofta har träff på en förfrågan om en person från 1800 -talet som har anknytning till släkten. Fortfarande behövs mer forskning, rättning av fel mm. innan det i framtiden kanske skulle kunna bli en tryckt skrift eller kanske en CD-rom utgåva. Tiderna förändras men databasen över ättlingar till Vallonerna Bonnevier växer hela tiden. Alla ättlingar till familjen Bonnevier finns tillgängliga och presenterade på min nya släktforskningshemsida
OvesSläktforskningOnline.

 

fjäder

Arabq_th.gif (3386 bytes)ur mitt intresse väcktes

Mitt intresse väcktes av en något avlägsen släkting. Min farmors kusin Karl Gustav Bergholm. Han hade haft en del kontakt med min farmors bror Arne Bolin. På 1980 talet besökte Bergholm Liége i Belgien tillsammans med medlemmar från Sällskapet vallonättlingar. Därifrån fick han, tillsammans med det material som var tillgängligt då, en bild av Bonneviersläkten. Han hade viss hjälp av arkivarie B.J de Wearn (Stockholm) i vissa frågor men fick i alla fall till en utredning som kopierades till de närmsta. Min farmor fick bl.a. en, men var inte speciellt intresserad. Själv fick jag en kopia från min far som var eld och lågor. Själv var jag måttligt intresserad vid tidpunkten. Vi visste redan i släkten att vi var Valloner. Min Fars morfar Sigurd Bolin, hade berättat om sin mormor som han vistades hos som barn. Hon hade varit "kolsvart" i utseendet och berättat om att de kommit från Belgien som smeder en gång i tiden. Detta var Britta Marie Charlotta Bonnevier f. 1836 d. 1902. Den sista i mina led med namnet Bonnevier.
Eftersom Sigurd "Sigge" Bolin hade påbrå från sina vallonanfäder i fråga om att bli gammal. ( han blev 95 år själv ), hade jag själv nöjet att få se honom som barn. Var väl mest rädd för honom eftersom han sluddrade (tyckte jag) och var så himla gammal och tandlös (nåja en egen tand vet jag att han hade).

fjäder

Eftersom Bergholm hade använt sig av en del gamla källor och inte forskat så mycket själv i originalhandlingarna, ( nåja, en farbrors gamla forskningsanteckningar fanns med som bakrund ) så var jag nyfiken på om allting var riktigt. Bl.a., En Gillius som skulle ha blivit 102 år, ville jag kolla upp. Såg att mycket material kom från Karl Kilboms forskningar på 50-talet. Mina egna forskningar tillsammans med läsning av Kjell Lindbloms "Vallonsläkter under 1600-talet" gjorde det nödvändigt med en del revisioner. Det stämde inte riktigt när jag försökte sammanställa olika forskares material med mitt egna. Har själv hittat en dotter till ovan nämnde 102:åring Gillius, som ingen annan forskare har haft med i sitt material. Ändå hittade jag henne i kyrkoböckerna !

För att korta ner historien skall jag inte berätta om alla detaljer med mina kontakter för att sammanställa, rätta fel mm. Framförallt inom Bonneviers ättartavlor har det florerat för många felaktigheter. Det torde nu vara accepterat av de flesta att många fel kommer från Kilboms bok och har följt med genom åren. Tipset är att själv forska och göra lite stickprov i originalhandlingarna, för att se att det hela stämmer. I Bonnevier's fall verkar en hel släktforskarkader under 3 decennier ha förlitat sig till en mans uppgifter ! Trots detta så är fortfarande en del av mitt material, men bara senare ättlingar, från denna källa där jag inte har uppgifter från annat håll.

heux och Hamoir

Hamoir

Det finns olika åsikter om vem som byggt slottet Hamoir beläget i Hamoir. Enligt Karl Kilbom och boken "Vallonerna", skulle en Jean Boniver, Köpman i staden Theux, ha byggt det. Eftersom där inte fanns något slott har man ett tag trott att det inte fanns någonting kvar av det idag. I boken finns ett foto och texten säger att det skulle ha varit beläget i Theux. Senaste nytt från K-G Bergholm är att historiker, som Bergholms kusins son i Holland varit i kontakt med, säger sig ha lokaliserat byggnaden i staden Hamoir inte långt därifrån. De har också tagit ett foto på slottet som stämmer precis med det som avbildas i Kilboms bok. Slottet är numera rådhus och kommunalhus.
Något som styrker detta ännu mer är information jag fått från Jan Palmqvist som besökte både Theux och Hamoir sommaren 1998. Han pratade t.o.m med en kommunal tjänsteman (Monsieur Werner) som dementerade uppgiften om att Bonnevier skulle haft något med slottets tillkomst att göra. Enligt honom var det deGeer som byggde det. Numera är huset ett hotell i kommunens regi.

Slottet Hamoir "Vieux-Forneau"
Slottet Hamoir "Vieux-Forneau"

Jag har fått kopia från Jan Palmqvist om en artikel med en historisk översikt om slottet Hamoir. Den är inte översatt utan är på franska. Här står det hur slottet kom till och hur det används idag.


"L'usine", byggnaden bredvid Hamoir i staden Hamoir.

 

Theux

Angående kyrkan i Theux så är den ofta besökt av Bonnevierättlingar från Sverige eftersom släktens vapen finns avbildat i taket inne i kyrkan. Mer om den heraldiska biten och deras borgerliga vapen står att läsa här.


Kyrkan i staden Theux

Läs vidare om Bonneviers historia namnskick mm. i Belgienforskningen.

 

jälp jag fått och källor till min forskning.

 

Vill nämna några av de jag hittills varit i kontakt med och som har bidragit till Bonneviers ättartavla. Övriga källor är t.ex. från Svenska antavlor och Svenska Smedsläkters utgåvor. I gedcomfilen, som alla fritt kan ladda hem, finns alla källor med. Där andra forskare bidragit finns E-post där det förekommer eller vanlig adress om personen inte har E-post adress. Jag har däremot sällan en tidsangivelse med på forskningsresultat jag fått från andra. I de filer ni kan ladda hem finns också annan information om hur arkivet är utformat för att få konsekvens så långt det är möjligt.

 • Min farmors kusin Karl Gustav Bergholm, naturligtvis.
 • Författaren och ordförande i Sällskapet vallonättlingar Kjell Lindblom, som också skrivit "Vallonsläkter under 1600-talet" har jag tillskrivit om mina undringar. Använder mig delvis av hans och forskaren Bertil I W Kjelldorfs material som publicerades i Vallonättlingen 1993 nr:4.
 • Bertil Kjelldorf språkade jag med per telefon och dryftade ett felaktigt årtal i hans kompendium om Bonnevier. Fick nämnt vem jag var och förvissade mig om att det var OK att publicera bitar av hans material om jag talade om källan. Han påpekade också att han själv spridit ut det så mycket som möjligt, i syfte att hjälpa andra med sin Vallonforskning. En inställning jag själv har.
 • Jan Olsson, kassör i Sällskapet vallonättlingar, måste ju faktiskt nämnas som den störste bidragsgivaren av alla. Han har Upplandsbruken som specialitet där han t.om. upprättat en del register över arbetarlängder, som är av ovärderlig hjälp som komplement till kyrkoböckerna.
 • Heraldik är intressant och Jesper Wasling (En gång sekr. i Svenska Heraldiska Föreningen) blev intresserad av mina sidor om Bonneviers vapen. Han har rättat ett par meningar där, så att det jag berättar är så nära sanningen man vet.

Några uppgifter från egna forskningar som gett mer än jag trodde var möjligt är faktiskt lusläsning av kyrkböcker. Tro föralldel inte att allting är utforskat om du får andrahandsuppgifter från någon. Det har visat sig många gånger i min egna forskning att det alltid går att mjölka fram mer. Om inte fler uppgifter så i alla fall noggrannare angivning av källan, såsom sidhänvisning, mikrokortsvolym mm.

Nedan är en förteckning av tryckt litteratur jag använt mig av. Den är inte komplett. Jag försöker hela tiden att förbättra mig i mitt arbete m.a.p struktur, källor, metodik mm. Ingenting är fullkomligt på denna sajt men det blir stadigt bättre med er hjälp.
Litteratur jag studerat där Bonnevier eller vallonsläkter de haft samröre med förekommer i är:

 • "Anteckningar om släkten Hillgren" av Bror Hillgren, Landskrona 1917.
 • "Några anteckningar om Vallonerna vid Upplandsbruken" av Bror Hillgren, Landskrona 1929
 • "Anteckningar om vallonsläkterna Sporrong, Tillman och Douhan" av Bror Hillgren, Stockholm 1920 (Riksarkivets bibliotek)
 • "Ur Högfors bruks historia" av Petrus Norberg 1937
 • "Bidrag till en bibliografi om vallonerna", (Mycket bra källförteckning över annan litteratur),av Henning Ramström, Stockholm 1963
 • "Vallonernas namn" av Erik Appelgren, Stockholm 1968
 • "Vallonerna" av Karl Kilbom, Stockholm 1958
 • "Billnäs bruks historia" av Helmer Tegengren, Helsingfors 1949
 • "Vallonsläkter under 1600-talet" del I Allard-Guillaume av Kjell Lindblom, Stockholm 1989

vslut och länkar

Skicka mig ett brev om ni vill vara med på Bonneviers maillista. Jag gör utskick när jag har sammanställt mer material mm. Ni som inte vill vara med tar jag bort om ni hör av er.
Till sist, håll utkik här om du är intresserad av Bonneviersläkten inom vallonådran.

Egna länkar

 • Min släktings korrespondens med riksarkivet och hans heraldiska resultat.
 • Utdrag ur Bertil Kjelldorfs "Tidiga led av Släkten Bonnevier i reviderad version" (Saltsjöbaden 1991)
 • Besök gärna min nya hemsida för mina anor. Där finns hela Bonneviers ättlingaverket med. Är det något alldeles speciellt projekt som skall genomföras så kan jag kanske bistå med en manuellt skapad gedcomfil. Ni får i så fall höra av er till mig. Har ni speciell anknytning så kan jag ge tillgång till nu levande individer om ni anmäler er där via ett formulär. Då går dock redan nu att ladda ner grenar som gedcomfiler utan att vara registrerad.
 • Belgienforskning och äldre dokument.
 • Nyheter på Bonneviers sajt.

Länkar till annat bra material

 • Sällskapet vallonättlingar är den plats du skall besöka om du har valloner i släkten som du vill få information om. Där finns också ett diskussionsforum.
 • Rötters Anbytarforum är numera oumbärlig om man vill ha kontakt med andra forskare. Här finns även diskussionsämnen om Vallonnamn och smedsläkter. Rötter har blivit som en portal för allt som har med släktforskning att göra.

Skicka kommentarer och post till Ove Tegnér

Min adress är
Ove Tegnér
Mellanvägen 19
444 60 Stora Höga


Senast uppdaterad:

Tillbaka hem Slälktforsknings Index Släktforsknings Index