OvesSl?ktforskningOnline
Sl?ktforskning p? (Carlsson/Bergstr?m) och (Tegn?r/Bolin)
Förnamn:  Efternamn: 
[Avancerad sökning]  [Efternamn]
Ett fel har inträffat i programvaran för TNG. Gör så här:

Om du precis har installerat en uppgradering, så kan du ha missat en del av installationsanvisningarna. Gå tillbaka till ReadMe/LäsMig-sidan för uppgraderingen och kontrollera anvisningarna. Var extra noga med alla instruktioner som rör databasens struktur.

Om du precis har installerat TNG för första gången, så kan du behöva skapa tabeller i databasen. Gå tillbaka till Readme.html-sidan och leta efter detta steg bland anvisningarna.

Om du är webbplatsens ägare, så kan du kontakta TNG-supporten för mer hjälp med detta problem. Vänligen kopiera databasfrågan nedan (SQL) och klista in i ditt meddelande.Query: SELECT tng_media.mediaID, medialinkID, alwayson, private, thumbpath, mediatypeID, usecollfolder, newwindow, tng_media.gedcom FROM (tng_media, tng_medialinks) WHERE personID = "Hamna Tveten, Speker��d (O)" AND tng_medialinks.gedcom = "Ragna_ID" AND tng_media.mediaID = tng_medialinks.mediaID AND defphoto = '1'

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8mb4_general_ci,COERCIBLE) for operation '='