Brev från Harry Armini till August Hermansson 9/10 1940.

Bäste Hermansson !

Jag skriver nu fast sent ett par rader för att tacka för allt trevligt vi hade På Hasslebacken för någgen vecka sedan. Det var roligt att komma dit upp, det var en verklig upplevelse, Resan hem gick bra, och vi voro hemma i tid för att konstatera, att Nils och Karin naturligtvis kommit till Göteborg 1ångt före oss.

Sedan Jag kom hem, har jag varit uppe på arkivet och forskat naågra gånger. I sin berömda bok Chorographia Bohussiensis ( tryckt i Stockholm 1746 ) talar Ödman på sid. 155 om tre gravstenar, som finnas på Spekeröds kyrkogård. Sedan han nämnt de två, säger han om den tredje följande: Then 3:dje hörer en Man som än lefwer, Biörn Clemensson til, ten han tit förskaffat 1722, ock låtit uthugga några skifftenes språk therpå. Denne Björn Clemensson är säkert Hermanssons morfars farfars far och Josefs farfars morfars farfar. Björn hade åtminstone två söner, båda födda de första åren av 1700 talet, nämligen Halvord och Clemens. Av dessa kom den förre till Stötten, den senare till Nedra Röra. Halvord hade sonen Björn, med vars dotter Anna min farfars far blev gift, varigenom han kom till Stötten. Clemens på Nedra Röra hade många barn, bl.a. två söner Björn och Karl. Björn Clementsson, gift två gånger, hade en dotter Elsa, som 22 apr. 1798 gifte sig med Berndt Svensson från Torfs. Berndt och Elsa hade bl.a. sonen Berndt Berndtsson, Josefs farfar, f6dd 29 okt. 1802. Karl Clementsson, som, dog av lungsot 8 apr. 1818 vid 62 års Alder, var Hermanssons morfars far. Hans hustru hette Helena Olsdotter. Karl och Helena bodde i Nedra Röra, sannolikt på Hermanssons färdernegård. Deras son Olov skulle vara Hermanssons morfar. Jag får emellertid gå upp på arkivet några gånger till för att få lite bestämdare uppgifter. De gamla Björnarna ha tydligen varit förnämligt folk. Både Hermansson och Josef ha deras blod i ådrorna. Jag har det däremot inte, så vitt jag kan se.

Jag bifogar en liten släktutredning på en särskild lapp varest Hermansson kan se härstamningen.

Nu sänder jag de bästa häsningar från oss alla och ett tack för senast.

Tillgivne
Hälsa Josefs! Harry Armini